Truyện tranh thể loại: Magic

Thể loại giả tưởng có tồn tại những sức mạnh siêu nhiên như thần chú, gây phép, vòng tròn ma thuật...